August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ให้ความร่วมมือจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำปลาและแพะ เปเปอร์มาเช่เข้าร่วมงาน “ เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 27 ” วันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply