August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564 พิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย และศึกษาดูงานโครงการโคกหนองนาฯ วันพุธที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมรวมใจ อาคาร 1 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply