17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ขวัญจิรา สุจินดาสิริที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบบียนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

Leave a Reply