November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ วัดหนองสุ่ม หมู่ 10 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply