August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-20-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2565-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-13-30-%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติยา ฉิมบรรเทิง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสาวรภัสสา ศศิร์ภัทร เจ้าหน้าที่ ประสานงานการสมัครเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนายนพดล อ่วมขำ เยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมมอบค่าธรรมเนียมเข้าเพื่อศึกษาต่อ เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุทางรถกระดูกร้าว นางสาวนภาพร อ่วมขำ มารดาเป็นผู้ดำเนินการแทนนักเรียน โดยมีนายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะครู ให้การต้อนรับและแนะนำแนวทางการเรียนต่อเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา

Leave a Reply