17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a

เซอร์ไพรส์เล็กๆ จากพี่น้องอินทร์บุรี ขณะประชุมฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณความรักและความอบอุ่นที่มอบให้นะครับ

Leave a Reply