17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b9%82

ร้านแสงทวี และบริษัทโซโก้โคราช ได้บริจาค ชุดเครื่องนอนจำนวน 65 ชุด ประกอบไปด้วย ที่นอน หมอน ผ้าห่ม และมุ้ง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบริจาคทุนการศึกษาจำนวนเงิน 3,000 บาท ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply