17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ad

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับผู้อำนวยการอำนาจ ปานหิรัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply