May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%ad

ร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply