August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%82

ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply