August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80

ร่วมกับคณะของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 11.20 น ณ ศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

Leave a Reply