26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b7

ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 19 ทักษะ ไปแข่งขันระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกรารม 2564 ณ จังหวัดนครปฐม

Leave a Reply