16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b2

รับมอบทุนการศึกษาจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับยา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.40 น ณ เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply