22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab

ปรับปรุงเครื่องเสียง สำหรับกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ โดยการเพิ่ม Line matching วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสีงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply