August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99

รับการประเมินผลการดำเนินงานงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ รอบประเมินปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ณห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply