16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a

นางวนิดา บุญมี ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11:10 น. ณ บริเวณสายเอเชีย(ขาขึ้น) หน้าเเขวงทางหลวงสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี

Leave a Reply