May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab

ย้ายสายไฟเบอร์ออฟติกให้พ้นแนวต้นไม้ และซ่อมสายที่ขาดเชื่อมโยงระหว่างอาคารอำนวยการ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าและช่างยนต์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply