August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7

ย้ายศูนย์อาชีวะอาสา เพื่อบริการประชาชนสายเหนือเข้ากรุงเทพฯ ศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณฝั่งตรงข้ามแขวงทางหลวงสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply