November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b8

มอมเกียรติบัตรเชิดชูบุคลากร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา8.30 น. ณ จุดเช็คอินวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply