18/09/2021
Inburi Industrial And Community Education College
 Featured
%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b9%80

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับ บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply