26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-dve

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยฝ่ายการวิชาการ มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับอู่สมยศเซอร์วิส ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อู่สมยศเซอร์วิส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply