26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-dve

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี มอบเกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรี ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.35 น. ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภออินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply