August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1

มอบเกียรติบัตร สำหรับนักศึกษาทำความดี เก็บเงินได้จำนวน 500 บาท ส่งคืนให้แก่เจ้าของ วันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 8.00 นณโดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการคนดีศรีอินทร์บุรี

Leave a Reply