22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c

มอบเกรียติบัตรการส่งแผนการการจัดการเรียนรู้ตามกำหนดเวลา (รอบ 1) วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมขุนไกร (1) วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply