17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b2

นางสาวนฤมล มีประเสริฐ ครูหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์

นำโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ผ่าน Live สดเพจงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply