17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%8b%e0%b9%88

พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It จิตอาสา) ศูนย์เทศบาลเมืองบางระจัน วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. ณ เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply