26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด MOE CEC และโครงการอาชีวะจิตอาสา อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Leave a Reply