May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น ณ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี

Leave a Reply