August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์การประเมินตนเองรูปแบบดิจิทัล e-SAR โดยประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นายนพดล สุวรรณสุนทร วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Leave a Reply