June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%83%e0%b8%99

พิธีลงนามความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ตามโครงการห้องเรียนอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ห้องเรียนอาชีพ

Leave a Reply