16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%83

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลับการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานพิธีมอมทุนการศึกษา และให้โอวาทผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 ทุน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply