August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือ เนตรนารี ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply