17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษาระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย บริษัทไทยฮอนด้า เเมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพร จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply