22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นางนัฐสนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวสายสมร ท้าวน้อย หัวหน้างานแนะแนว พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการจูงมือพี่น้องเข้าเรียน ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ 2 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply