November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร งาน”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply