August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%82

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ E-Lesson Plan & Learning Innovation ในการทำผลงานวิชาการแบบ PA สำหรับครูผู้สอน แบบผสมผสานกลุ่มเล็กและการออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุ

Leave a Reply