17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันสำคัญวันเข้าพรรษาประจำปี 2564 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ วัดหนองสุ่มอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply