June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99

ฝึกอบรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ อาคารพระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply