August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%89

ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6 ชั่วโมง วิชาสบู่เหลวล้างมือ เสร็จจากการฝึกอบรมมอบสบู่เหลวไว้ดูแลโรงเรียนน้อง สำหรับล้างมือป้องกัน covid 19 และโรคระบาดอื่นๆ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply