26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และคณะผู้บริหาร มอบกล่องยังชีพกับ​เทศบาลตำบลทับยา 130 ชุด เพื่อไปแจกจ่ายประชาชน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply