17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8

นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เเละนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ต้อนรับเปิดเทอมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนอายุ 12–18 ปี และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอินทร์บุรี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply