August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3

ปัจฉิมนิเทศ นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ พร้อมบรรยายพิเศษการสมัครงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และมีวิทยากรให้ความรู้การเขียนประวัติสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply