June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b5

ปลูกต้นไม้ เพื่อโลกใบนี้ในวันเกิด ต้นมะปรางหวาน 6 ต้น ต้นจำปี 4 ต้น และต้นมะกล่ำ ต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 3 ต้น วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.45 น  หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply