May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2

ปรับปรุงจุดคัดกรองหน้าทางเข้าวิทยาลัยเป็นแบบถาวร สามารถตรวจจักรยานยนต์ได้ 2 ช่องทางพร้อมกัน คงต้องใช้ชีวิตแบบนี้อีกนาน วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอบใจคณะครู และนักศึกษาฝึกงาน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ดำเนินการปรับปรุง

Leave a Reply