22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply