16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานพิธีการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักกีฬาเรือพาย ของวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ที่จะไปทำการแข่งขันต่อระดับชาติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยกาอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply