22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad

ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัย จัดทำปฏิทินตารางการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply