22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-line-meeting-%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4

ประชุมออนไลน์ (Line Meeting) ฝ่ายบริหาร ครู เจ้าหน้าที่และคนงานภารโรง เพื่อรับทราบมาตรการในการจัดการเรียนการสอน และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply