August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2

ประชุมหัวเเผนกวิชา เขียนเหตุผลในการแนบเอกสารขอครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply