August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad

ประชุมหัวหน้าแผนกเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply